به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
فهرست برنامه های درسی مصوب علمی – کاربردی
ردیف
گروه
مقطع
عنوان برنامه
شماره جلسه
تاریخ تصویب
توضیحات
فرهنگ و هنر
1
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
طراحی دوخت- طراحی دوخت
304
16/7/74
 
2
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
گرافیک - گرافیک
304
16/7/74
 
3
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
هنرهای تجسمی چاپ دستی
319
13/3/75
 
4
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
هنرهای تجسمی مجسمه سازی
319
13/3/75
 
5
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
هنرهای تجسمی - نقاشی
319
13/3/75
 
6
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
فرش دستباف
331
25/9/75
 
7
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
موزه داری
335
3/4/80
 
8
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
صنایع دستی
335
3/4/80
 
9
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
مرمت و احیاء بناهای تاریخی
335
3/4/80
 
10
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
تئاتر بازیگری
335
1/7/80
 
11
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت ابنیه
335
1/7/80
 
12
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
تئاتر- ادبیات نمایشی
335
1/7/80
 
13
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مربی بهداشت مدارس
335
1/7/80
 
14
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
امور فرهنگی
335
1/7/80
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 104 جایگزین شده است
15
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
روابط عمومی
335
1/7/80
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 108 جایگزین شده است
16
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
ارتباط تصویری
338
29/2/81
 
17
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
نوازندگی ساز ایرانی
350
9/9/76
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 114 جایگزین شده است
18
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
نوازندگی ساز جهانی
350
9/9/76
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 114جایگزین شده است
19
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی فیلم و عکس
355
30/1/77
 
20
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی استخوان ، عاج، خاتم
355
30/1/77
 
21
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی چرم و پوست
355
30/1/77
 
22
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی مواد پلیمری
355
30/1/77
 
23
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی فلز
355
30/1/77
 
24
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی کاغذ
355
30/1/77
 
25
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی فرش گلیم - جاجیم
355
30/1/77
 
26
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی پارچه و بافته
355
30/1/77
 
27
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی خشت، آجر و کاشی
355
30/1/77
 
28
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی چوب
355
30/1/77
 
29
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی نمونه های حیاتی ( جانوری و گیاهی )
355
30/1/77
 
30
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی تزئینات وابسته به بنا
355
30/1/77
 
 


ردیف
گروه
مقطع
عنوان برنامه
شماره جلسه
تاریخ تصویب
توضیحات
فرهنگ و هنر
31
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی سنگ
355
30/1/77
 
32
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی نقاشی
355
30/1/77
 
33
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی جلد و آثار لالی
355
30/1/77
 
34
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
مرمت آثار فرهنگی سفال، شیشه، چینی
355
30/1/77
 
35
فرهنگ و هنر
کاردانی نا پیوسته
چاپ و نشر
361
15/6/77
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 117جایگزین شده است
36
فرهنگ و هنر
کارشناسی
 نا پیوسته
چاپ و نشر
361
15/6/77
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 119 جایگزین شده است
37
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
امور فرهنگی
361
15/6/77
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 102 جایگزین شده است
38
فرهنگ و هنر
کاردانی نا پیوسته
روابط عمومی
361
15/6/77
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 106 جایگزین شده است
39
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانی
362
29/6/77
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 114 جایگزین شده است
40
فرهنگ و هنر
کاردانی نا پیوسته
خدمات مسافرتی و جهانگردی
363
26/7/77
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 126 جایگزین شده است
41
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فیلم سازی نقاشی متحرک
377
20/4/78
 
42
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فیلم سازی عکاسی و فیلمبرداری
377
20/4/78
 
43
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فیلم سازی کمک کارگردانی
377
20/4/78
 
44
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فیلم سازی تدوین
377
20/4/78
 
45
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
طراحی لباس ( لباس کودک لباس صحنه سایزبندی)
377
20/4/78
 
46
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فیلمسازی - صدا
377
20/4/87
 
47
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
طراحی و ساخت طلا و جواهر
378
3/5/78
 
48
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
طراحی نقش پارچه بافت
378
3/5/78
 
49
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
طراحی نقش پارچه چاپ
378
3/5/78
 
50
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
آواز گروهی جهانی
378
3/5/78
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 114 جایگزین شده است
51
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
طراحی کیف و کفش
378
3/5/78
 
52
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
ساخت عروسکهای نمایشی
378
3/5/78
 
53
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
ساخت عروسکهای نمایشی
378
3/5/78
 
54
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
بافت رودوزهای ایرانی
387
3/11/78
 
55
فرهنگ و هنر
کاردانی نا پیوسته
میهمانداری خدمات اقامتی
379
14/6/78
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 128 جایگزین شده است
56
فرهنگ و هنر
کاردانی نا پیوسته
میهمانداری خدمات پذیرایی
379
14/6/78
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 127 جایگزین شده است
57
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
کتابداری و اطلاع رسانی
379
14/6/78
 
58
 
ردیف
گروه
مقطع
عنوان برنامه
شماره جلسه
تاریخ تصویب
توضیحات
58
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
سفال و سرامیک
385
5/10/78
 
59
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
قلمزنی
385
5/10/78
 
60
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
نقاشی ایرانی
385
5/10/78
 
61
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
طراحی صحنه
387
3/11/78
 
62
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
گریم و ماسک
387
3/11/78
 
63
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
طراحی پوشاک
400
10/7/79
 
64
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
هنرهای چوبی
401
24/7/79
 
65
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
هنرهای سنتی ساز سازی
401
24/7/79
 
66
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
طراحی پوشاک
402
8/8/79
 
67
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
طراحی و تکنولوژی دوخت
403
6/9/79
 
68
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
گرافیک رایانه
403
6/9/79
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 110 جایگزین شده است
69
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فعالیتهای فرهنگی و هنری امور اداری
405
4/10/79
 
70
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فعالیتهای فرهنگی و هنری امور کارگزینی
405
4/10/79
 
71
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فعالیتهای فرهنگی و هنری امور آموزشی
405
4/10/79
 
72
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فعالیتهای فرهنگی و هنری امور پژوهشگری
405
4/10/79
 
73
فرهنگ و هنر
کاردانی پیوسته
فعالیتهای فرهنگی و هنری امور برنامه ریزی
405
4/10/79
 
74
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
عکاسی خبری
409
14/12/79
 
75
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
چاپ و نشر
411
9/2/80
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 118 جایگزین شده است
76
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
کتابداری و اطلاع رسانی
411
9/2/80
 
77
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
امور فرهنگی
411
9/2/80
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 103 جایگزین شده است
78
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
روابط عمومی
411
9/2/80
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 107 جایگزین شده است
79
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
گرافیک رایانه ای
411
9/2/80
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 111 جایگزین شده است
80
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
کتابداری و اطلاع رسانی
414
3/4/80
 
81
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
نوازندگی ساز ایرانی
11
20/12/81
 
82
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
نوازندگی ساز جهانی
11
20/12/81
 
83
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
مترجمی نوار و فیلم
13
13/2/82
 
 


ردیف
گروه
مقطع
عنوان برنامه
شماره جلسه
تاریخ تصویب
توضیحات
84
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
فیلم سازی تدوین فیلم
13
13/2/82
 
85
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
فیلم سازی عکاسی و فیلمبرداری
13
13/2/82
 
86
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
فیلم سازی نقاشی متحرک
13
13/2/82
 
87
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
گریم و ماسک
13
13/2/82
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 121 جایگزین شده است
88
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
مترجمی اسناد و مدارک
13
13/2/82
 
89
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
نقاشی ایرانی
13
13/2/82
 
90
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
آواز ایرانی
13
13/2/82
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 115 جایگزین شده است
91
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
آواز جهانی
13
13/2/82
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 115 جایگزین شده است
92
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
ساز ایرانی
13
13/2/82
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 115 جایگزین شده است
93
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
ساز جهانی
13
13/2/82
با توجه به بازنگری این برنامه ردیف 115 جایگزین شده است
94
خدمات اجتماعی
کاردانی ناپیوسته پودمانی
خبرنگاری
19
17/8/82
 
95
خدمات اجتماعی
کارشناسی پیوسته
خبرنگاری
20
1/9/82
 
96
خدمات اجتماعی
کاردانی ناپیوسته
خبرنگاری
22
13/10/82
 
97
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
فیلم سازی کمک کارگردانی
24
11/11/82
 
98
فرهنگ و هنر
کارشناسی ارشد
مدیریت صنایع چاپ
27
23/12/82
 
99
فرهنگ و هنر
کارشناس ارشد
مدیریت نشر
27
23/12/82
 
100
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
نقاشی ( هنرهای تجسمی )
35
31/5/83
 
101
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
هنر سفالگری
47
3/2/84
 
102
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
امور فرهنگی ( بازنگری شده )
55
16/7/84
جایگزین ردیف 37 می شود
103
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
امور فرهنگی ( بازنگری شده )
55
16/7/84
جایگزین ردیف 77 می شود
104
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
مدیریت امور فرهنگی
 ( بازنگری شده )
55
16/7/84
جایگزین ردیف 14 می شود
105
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته پودمانی
مدیریت امور فرهنگی
 ( کارشناسی )
55
16/7/84
 
106
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
روابط عمومی
 ( بازنگری شده )
55
16/7/84
جایگزین ردیف 38 می شود
107
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
روابط عمومی
 ( بازنگری شده )
55
16/7/84
جایگزین ردیف 78 می شود


ردیف
گروه
مقطع
عنوان برنامه
شماره جلسه
تاریخ تصویب
توضیحات
108
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
روابط عمومی
 ( بازنگری شده )
55
16/7/84
جایگزین ردیف 15 می شود
109
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته پودمانی
روابط عمومی ( کارشناسی )
55
16/7/84
 
110
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
گرافیک ( بازنگری شده )
56
30//7/84
جایگزین ردیف 68 می شود
111
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
گرافیک ( بازنگری شده )
56
30/7/84
جایگزین ردیف 79 می شود
112
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
گرافیک ( گرافیک تصویر سازی طراحی چاپ )
56
30/7/84
 
113
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته پودمانی
گرافیک ( گرافیک تصویرسازی طراحی چاپ )
56
30/7/84
 
114
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
موسیقی با 4 گرایش ( ساز ایرانی، ساز جهانی، آواز ایرانی، آواز جهانی ) (بازنگری شده )
69
6/3/85
جایگزین ردیف های 17، 18 و 39 و 50 می شود
115
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
موسیقی با 4 گرایش ( ساز ایرانی، ساز جهانی، آواز ایرانی، آواز جهانی ) (بازنگری شده )
69
6/3/85
جایگزین ردیف های 90، 91 ، 92 و 93 می شود
116
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
فیلم سازی - تدوین
74
25/6/85
 
117
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته
چاپ با 2 گرایش 1- پیش از چاپ 2- چاپ و امور تکمیلی ( بازنگری شده )
84
30/10/85
جایگزین ردیف 35 می شود
118
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
چاپ با 2 گرایش 1- پیش از چاپ 2- چاپ و امور تکمیلی ( بازنگری شده )
84
30/10/85
جایگزین ردیف 75 می شود
119
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
چاپ با 4 گرایش 1- طراحی چاپ 2- آماده سازی چاپ
3- فرآیند چاپ 4- تکنولوژی امور تکمیلی چاپ ( بازنگری )
84
30/10/85
جایگزین ردیف 36 می شود
120
فرهنگ و هنر
کارشناسی ناپیوسته
چاپ با 4 گرایش 1- طراحی چاپ 2- آماده سازی چاپ
3- فرآیند چاپ 4- تکنولوژی امور تکمیلی چاپ ( بازنگری )
84
30/10/85
 
121
فرهنگ و هنر
کاردانی ناپیوسته پودمانی
گریم
106
13/11/86
جایگزین ردیف 87 می شود