به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • فرم 1

فرم شماره 1 اطلاعات عمومی درخواست دوره مهندسی فناوری ارشد / کارشناس حرفه‌ای ارشد برای پذیرش مهرماه 1392

 

نام ارگان

 

نام دستگاه متقاضی

 

نام مرکز آموزش

 

کد مرکز آموزش

 

 

الف) اطلاعات دوره مورد درخواست

نوع درخواست دوره (تمدیدی / جدید)

نام دوره درخواستی

ظرفیت پذیرش

 

 

 

 

تعریف شاغل

 

شرایط اختصاصی

 

 

ب) امکانات و تجهیزات آموزش مهارتی مرکز

کلاس‌ها

(مترمربع)

آزمایشگاه

(مترمربع)

کارگاه

(مترمربع)

سایت کامپیوتری

(مترمربع)

فضای رفاهی

(مترمربع)

فضای اداری

(مترمربع)

عنوان

زیربنا

عنوان

زیربنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) اطلاعات مربوط به رشته‌های موجود در مرکز (مرتبط با رشته مورد درخواست):

نام دوره

مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان فعلی

سال شروع دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر وامضای رئیس مرکز