به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • فرم 3

arm_small1.gif

فرم شماره 3 اطلاعات پروژه تعریف شده مرتبط با دوره مهندسی فناری ارشد /

کارشناس حرفه‌ای ارشد

عنوان دوره

 

 

 

عنوان پروژه

 

 

 

ضرورت اجرای پروژه

 

 

 

 

 

سازمان مجری پروژه

 

 

 

اعتبار پروژه (ریال)

 

 

 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اجرای پروژه

ردیف

عنوان

شرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر و امضای رئیس مرکز