به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • نظام نامه


 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

 

 

 

نظام آموزش کارشناسی حرفه ای ارشد

 

  

 

مصوب جلسه 204 شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی

مورخ 19/06/1391


بسم الله الرحمن الرحیم

نظام آموزش کارشناسی حرفه ای ارشد

مقدمه:

با استناد به ماده 21 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، راهبرد کلان شماره 3 نقشه جامع علمی کشور و آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب 01/08/1390 هیات وزیران و در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی بخش­های حرفه ای حوزه­های شغلی، نظام آموزش کارشناسی حرفه ای ارشد تعریف می­شود. این نظام به همراه نظام آموزش مهندسی فناوری ارشد، تمامی آموزش های سطح کارشناسی ارشد را پوشش می­دهد.

ماده 1. تعریف اختصارات:

دانشگاه: منظور دانشگاه جامع علمی – کاربردی است.

دستگاه متقاضی: منظور ارگان، سازمان یا دستگاه اجرایی است که نیازمند تربیت نیروی انسانی برای طراحی، پیاده سازی، توسعه، بهینه سازی، تجاری سازی، مستندسازی، استاندارد سازی و ارزیابی نظام­ها، الگوها، مدل ها و فرایندها در حوزه شغلی یا محیط کار خود می­باشد.

شورا: منظور شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی است.

نظام: منظور نظام کارشناسی حرفه ای ارشد است.

ماده 2. تعریف دوره:

دوره کارشناسی حرفه‌ای ارشد مجموعه ای از آموزشهای دانش پایه و مهارتی است که منجر به ایجاد قابلیت ها و توانمندی هایی می گردد که لازمه دست‌یافتن به آنها برخورداری از تجربیات و آموزه های نظری، عملی و مهارتی در سطوح پیشرفته، تخصصی و کاربردی است و دانشجو را برای ایفای نقش کارآمد در زمینه های طراحی و توسعه فرآیندها، مدل‌ها، الگوها، نظام‌های پشتیبان و پیاده سازی ، بهینه سازی و ارزیابی آنها در حوزه های فرهنگی و هنری، مدیریت و خدمات اجتماعی آماده می‌سازد.

ماده 3. اهداف دوره:

هدف گذاری در این حوزه ناظر به ساحت های دینی- اخلاقی، حرفه ای- اقتصادی، زیستی- بدنی، علمی- تکنولوژیکی و فرهنگی - هنری- زیباشناختی است و ناظر به هدف های پیچیده و تخصصی با ماموریت گرایی حرفه‌ای می‌باشد.

با توجه به چنین الگویی اهداف نظام کارشناسی حرفه‌ای ارشد به شرح ذیل است:

الف: شناسایی و پرورش قابلیت‌های خاص افراد در حوزه‌های حرفه‌ای و مهارتی

ب: توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای فرآیندها و نظام‌های پشتیبان

پ: نهادینه کردن تفکر سیستمی در حوزه‌های شغلی

ت: ایجاد زمینه‌ بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی

ث: نهادینه کردن اجرای آموزش‌ عالی در حوزه‌های مهارتی با محوریت محیط کار

ج: برقراری ارتباط ساختاریافته بین اجزا و مولفه‌های آموزش، حرفه و کسب وکار

چ: اعتباربخشی به تجربیات حرفه‌ای، مهارتی و تخصصی در حوزه‌های شغلی

ح : هماهنگ و سازگار نمودن ارتقا شغلی و ارتقا تحصیلی

خ: ایجاد زمینه های لازم برای بالندگی شغلی در حوزه های شغلی

ماده 4. نقش و توانایی های فارغ التحصیلان:

در پایان هر دوره کارشناسی حرفه ای ارشد فارغ التحصیل به تعدادی از توانمندی های مشترک و تخصصی ذیل نایل  می گردد:

1- قابلیت ها و توانمندی های مشترک

الف- برنامه ریزی کلان و نظارت و کنترل اجرای برنامه ها

ب-  تهیه و تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و راه کارها

پ-  کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار

ت- حل مساله و ارائه روش

ث- هدایت کار گروهی

ج- انتقال اطلاعات و تدریس

چ - انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی

2- قابلیت ها و توانمندی های تخصصی

الف- طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های پشتیبان

ب- توسعه و بومی سازی نظام‌ها، مدل‌ها، الگوها و روش ها و فرآیندها

پ- بهینه‌سازی ساختارها، الگوها و بهبود روش ها و فرآیندهای اجرایی

ت- تجاری سازی محصولات و خدمات

ث- مستندسازی تجارب  ،روش ها و فرآیندها

ج- استاندارد سازی روش ها و فرآیندها در حوزه های شغلی مرتبط

چ- ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام‌ها

ح- ارائه راهبردها، راه کارها و برنامه ریزی در حوزه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی

ماده 5. برنامه آموزشی:

برنامه آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای ارشد در تعامل میان دانشگاه و دستگاه متقاضی و پس از اعلام نیاز دستگاه متقاضی به دانشگاه در قالب طرح پیشنهادی و تصویب آن در شورا طراحی و اجراء می شود. اجزاء برنامه آموزشی به شرح ذیل است:

الف- برنامه درسی:

دوره های کارشناسی حرفه ای ارشد مبتنی بر نظام واحدی است. مجموع واحدهای هر دوره بین 30 تا 32 واحد و طول مدت دوره حداکثر 5/2 سال و مشتمل بر 5 نیمسال تحصیلی است. با توجه به قابلیت ها و توانمندی های مشترک و تخصصی، دروس به مجموعه دروس دانش پایه و مجموعه دروس عملی تقسیم می­شوند. مجموعه دروس دانش پایه مشتمل بر دروسی است که منجر به توانمندی های مشترک و تخصصی می­شود و مجموعه دروس عملی نیز شامل سمینار، پروژه گروهی (کلان پروژه) و پروژه تخصصی (ریز پروژه) است که سهم هر یک از این مجموعه ها بر اساس واحد مطابق جدول ذیل است:

مجموعه ها

تعداد واحد

مجموعه دروس دانش پایه

(مشترک و تخصصی)

14-12 واحد

مجموعه دروس عملی

(سمینار، پروژه گروهی و پروژه تخصصی)

20  - 18 واحد

تبصره 1: در موارد خاص طول مدت دوره می­تواند به 3 سال افزایش یابد.

تبصره2: با توجه به ماهیت دوره و شرایط خاص هر یک از حوزه های شغلی، اجرای مجموعه دروس فوق از انعطاف پذیری برخوردار است که جزئیات نحوه اجرا در برنامه درسی تعیین می شود.

تبصره3: تدوین هر برنامه درسی توسط کمیته برنامه ریزی متشکل از نماینده دستگاه متقاضی (متخصص حوزه شغلی موردنظر)، نماینده دانشگاه (متخصص برنامه ریزی درسی) و 2 تا 3 نفر از متخصصان حوزه به تشخیص دانشگاه انجام می پذیرد.

تبصره 4: دانشگاه می تواند بر اساس نیاز کشور دوره کارشناسی حرفه ای ارشد تعریف نموده، با تشکیل کمیته برنامه ریزی نسبت به تدوین برنامه درسی مورد نیاز اقدام نماید و پس از تصویب برنامه درسی در شورا زمینه اجرای آن را به کمک دستگاه متقاضی فراهم کند.

تبصره5: برنامه های درسی پس از تصویب در شورا قابل اجراء است.

ب- شرایط مدرس:

شاخص ها و شرایط مدرسان دوره کارشناسی حرفه ای ارشد به شرح ذیل است:

1- مدرس مجموعه دروس دانش پایه باید دارای مدرک دکترای مرتبط در دوره مورد نظر که به تائید هیات ممیزه دانشگاه رسیده است، باشد. شرایط خاص مدرس برای هر درس در برنامه درسی تعیین می­شود.

2- استاد راهنمای پروژه گروهی و تخصصی علاوه بر دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و 5 سال تجربه و سابقه کار تخصصی مرتبط مورد تائید هیات ممیزه دانشگاه، باید حایز حداقل یکی از شرایط خبرگی ذیل در حوزه شغلی مورد نظر باشد:

-         مجری یا همکار اصلی یک کلان پروژه مرتبط

-         مجری یا همکار اصلی دو ریز پروژه مرتبط

-         سابقه ایجاد و راه اندازی کسب و کار متوسط و بزرگ

تبصره 6: شرایط خبرگی فوق برای استاد راهنمای پروژه گروهی و تخصصی باید به تائید هیات ممیزه دانشگاه برسد.

تبصره 7: در موارد خاص و به تشخیص هیات ممیزه دانشگاه شرایط خبرگی فوق قابل تجدید نظر است.

تبصره 8: استاد راهنمای پروژه توسط دستگاه متقاضی پیشنهاد می­شود و پس از تائید دانشگاه بر اساس قرارداد حقوقی که منعقد می شود؛ مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به دانشگاه به عهده دارد.

ج- پذیرش دانشجو:

شرایط پذیرش دانشجو و انتخاب ورودی در دوره های کارشناسی حرفه ای ارشد به شرح ذیل است:

1-     داشتن مدرک کارشناسی مرتبط

2-     داشتن حداقل 3 سال تجربه و سابقه کار مرتبط

3-     پذیرش متناسب با میزان نیاز و لحاظ اولویت، حسب چارچوب سیاست های دانشگاه با توافق دستگاه بهره‌بردار

4-     انجام مصاحبه حضوری

تبصره 9: پذیرش در هر دوره تابع شرایط عمومی و اختصاصی آن دوره است.

 

د- محیط آموزشی:

مجموعه دروس دانش پایه بر اساس استانداردها و اصول حاکم بر این آموزش ها در مرکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاه متقاضی یا مرکز مجری مورد توافق دانشگاه و دستگاه متقاضی انجام می شود و بخش عملی دوره که منجر به خلق اثر، تولید محصول یا انجام خدمت می شود در محیط کار صورت می پذیرد.

ماده 6. اجراء و نظارت:

دستورالعمل اجرایی و آیین نامه نظارت بر این آموزش ها متعاقباً توسط دانشگاه تدوین خواهد شد. تفسیر مفاد آیین نامه بر عهده شورا می باشد.

ماده 7. تصویب:

این آیین نامه در 7 ماده و 9 تبصره در جلسه 204 مورخ 19/06/1391 شورا به تصویب رسید.