رسانه جدید
آزمون جامع وادواری

اخبار

جلسه شورای مرکزی نظارت برآموزشگاههای آزاد موسیقی برگزارشد.
صد و نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی با حضور مدیرکل دفتر آموزش و اعضای این شورا روز یکشنبه 6 بهمن ماه برگزارشد .
اولین آزمون جامع و سی وامین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی برگزارشد .
مدیر کل دفتر آموزش و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران از روند برگزاری آزمون مهارتی بخش فرهنگ و هنر بازدید کردند .
جلسه توجیهی سرناظران آزمون های جامع وادواری 27 دی ماه
نظارت برنحوه اجرای آزمون با کمک تکنولوژی های روز و رسیدن به بهترین شیوه های برگزاری آزمون از برنامه های پیش روی دفتر است
آزمون کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد هنری
آزمون متقاضیان دریافت کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد هنری18 دی ماه برگزار شد
فراخوان نخستین جشنواره ملی آئینی سنتی
نخستین جشنواره ملی آئینی سنتی ترک زبانان در استان زنجان برگزار می شود.
اولین آزمون جامع و سی امین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر
اولین آزمون جامع و سی امین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر جمعه27 دی ماه ٩٨ برگزار می شود .
پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی
سید عباس صالحی در پی شهادت سردار پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه او پیامی صادر کرد.
برگزاری آزمون کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد هنری با همکاری خانه موسیقی ایران
آزمون متقاضیان دریافت کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد هنری 8 دی ماه برگزار شد
صد و دوازدهمین جلسه شورای مرکزی نظارت برآموزشگاههای آزاد موسیقی برگزارشد.
شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی با حضور مدیرکل دفتر آموزش و اعضای این شورا روز یکشنبه 8 دی ماه برگزارشد .
شورای مرکزی نظارت برآموزشگاههای آزاد موسیقی برگزارشد.
صد و دهمین جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی با حضور مدیرکل دفتر آموزش و اعضای این شورا برگزارشد .