معرفی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری

دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری زیرمجموعة معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مسئولیت ساماندهی و الگوسازی  و توسعه آموزش های رسمی و غیررسمی هنر را بر عهده دارد. این مرکز شامل دو بخش اصلی امور هنرستان ها و امور آموزشگاه هاست .
 اهداف کلی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری
1-  بررسی و برنامه ریزی در جهت توسعه فعالیت‌های هنری در کشور با استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی و منابع موجود در جامعه.
2-  مطالعه ، برنامه‌ریزی و تحقیق به منظور ارائه نظام‌های آموزش رسمی و غیررسمی هنر.
3-  مطالعه و طراحی آموزش‌های هنری با تمرکز بر تحقق هدف تربیت هنرمند.
4-  صدور مجوز تأسیس ، رسیدگی و نظارت بر اداره امور آموزشی  هنرستان های تحت پوشش وزارت متبوع .
5-  صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت مراکز آموزش‌ آزاد هنری و درخواست انحلال یا توقف فعالیت مراکز فاقد شرایط لازم به مراجع ذی صلاح .
6-  حمایت از تألیف و تدوین و انتشار کتاب‌ها و نشریات آموزشی و کمک آموزشی تخصصی.
7-  شناخت ، گردآوری ، بررسی و تجزیه و تحلیل تکنولوژی آموزش هنر و حمایت از طرح‌های پژوهشی و کاربردی در این حوزه .
8-  حضور فعال در کلیه کمیته‌ها و شوراهای تخصصی آموزش هنر به نمایندگی از وزارت متبوع .
9-  همکاری با وزارت آموزش و پرورش برای آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری در مدارس.
10-  برنامه‌ریزی برای بازآموزی اساتید ، مربیان و هنرآموزان مراکز آموزشی .
11-  تعیین صلاحیت تخصصی متقاضیان حقیقی یا حقوقی دریافت مجوز آموزش هنر از کلیه دستگاه‌های تابعه وزارتخان

فعالیت دفتر آموزش در بخش آموزش های رسمی

هنرستان­های هنرهای زیبای تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیرپاترین مراکز آموزش هنر کشور می باشند. بنیان­گذار این هنرستان­ها، کمال­الملک، از تاسیس هنرستان خود هدف داشت که هنوز هم چراغ راه این مراکز است: تربیت هنرمند.
در حال حاضر 40 هنرستان هنرهای زیبا در سراسر کشور به فعالیت می­پردازند و دفتر آموزش و توسعه فعالیت های  هنری بر آن است تا شرایطی فراهم آورد که در هر استان حداقل یک هنرستان پسران و یک هنرستان دختران تاسیس شود. در این هنرستان ها رشته های موسیقی، نمایشی و تجسمی آموزش داده می­شوند و راهیابی به این واحدها، علاوه بر احراز شرایط عمومی، مستلزم موفقیت در آموزن ورودی است. هنرستان­های موسیقی هنرجویان خود را از میان دارندگان مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی، و هنرستان­های تجسمی هنرجویان خود را از میان دارندگان مدرک سوم راهنمایی گزینش می کنند.
  فعالیت دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری در بخش آموزش های غیر رسمی
دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری به عنوان متولی الگوسازی و ساماندهی آموزش‌های آزاد هنری در کشور در صدد است تا با هم‌فکری و مشارکت کلیه هنرمندان صاحب‌نظر و اهل اندیشه، سامانة مطلوبی را  برای قانون‌مندکردن و نهادینه‌سازی آموزش‌های آزاد هنری طرح ریزی و اجرا کند.
دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری در بخش آموزش‌های غیر رسمی  مطابق با مصوبه 477 مورخ 21/1/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت نظارت بر فعالیت آموزشگاه‌های آزاد هنری را در چهار رشته موسیقی ، تجسمی ، خوشنویسی و نمایشی بر عهده دارد .
این دفتر مطابق قانون عهده دار ترویج و حمایت از آموزش‌های آزاد هنری در سراسر کشور و نظارت پیگیر بر حسن  انجام فعالیت‌های آموزشی آموزشگاه‌های تحت پوشش خود است . بر اساس مصوبه 477 شورای عالی انقلاب فرهنگی هر نوع مؤسسه ای که قصد آموزش رشته های  هنری را داشته باشد موظف است برای اخذ مجوز لازم به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نماید و با طی مراحل قانونی و با نظارت مرکز گسترش آموزش‌های هنری مجوز معتبر را کسب نماید. گستره فعالیت این مرکز سرتاسر کشور را در بر می گیرد و در حال حاضر نزدیک به آموزشگاه آزاد هنری در تهران و شهرستان‌ها مجوز فعالیت اخذ نموده اند از این میان 613 آموزشگاه در سطح تهران بزرگ شامل 392 آموزشگاه تجسمی،208 آموزشگاه موسیقی و 13 آموزشگاه نمایشی فعالیت دارند و در شهرستان‌ها نیز بالغ  بر1371 آموزشگاه تجسمی 458 آموزشگاه موسیقی و 56 آموزشگاه نمایشی در حال فعالیت می باشند . 1884
این دفتر  در سال‌های گذشته ضمن رسیدگی به پروندة متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد هنری  در سراسر کشور اقدام به ساماندهی وضعیت آموزش‌های آزاد هنری واصلاح  شیوة صدور مجوز، تدوین و تنظیم شیوه نامه و دستورالعمل های اجرایی و شناسایی مراکز موازی و ایجاد ارتباط و هماهنگی با این مرکز در امر صدور مجوز نموده است.
دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری به منظور تحقق مصوبه 477 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اتکا به یک برنامه زمان بندی شده فعالیت خود را از سال 1381 شدت بخشید و طی یک روند سه مرحله ای کار ساماندهی  به امور آموزشگاه های آزاد هنری  را با جدیت پیگیری کرد.
در مرحلة نخست  با یک اقدام برنامه ریزی شده از تمامی آموزشگاه‌های آزاد هنری فعال در سطح تهران بازدید به عمل آمد و نتایج بازدیدها بعد از جمع بندی و استخراج اطلاعات ، به صورت یک گزارش مستند با آمار و نمودارهای متعدد مدون شد . این اقدام که برای اولین بار انجام می گرفت، سیمای وضعیت موجود و چشم اندازهای محتمل آتی آموزش های آزاد هنری را آشکار ساخت . در واقع این گزارش به روشنی فرصت ها و چالش های پیش رو را عیان کرد و راه را برای تدوین برنامه های راهبری دفتر هموار ساخت . دفتر با اتکا به تجربه بازدیدهای تهران ، کار بازدید از آموزشگاه های فعال  شهرستان‌ها  را در دستور کار خود قرار داد و با اعزام  نمایندگان خود به استان‌ها ،ات کیفی فعالیت آموزشگاه‌های آزاد هنری سراسر کشور  تهیه شد . این گزارشات منبع با ارزشی برای هر گونه سیاست گذاری خرد و کلان در حوزه آموزش های آزاد هنری محسوب می شود . گزارش مفصلی دربارة وضعیت کمی و
در مرحلة دوم  پس از شناسایی مجموعه تحت پوشش خود و تنظیم آمار  و نمودار های فعالیت آموزشگاه‌های آزاد هنری در سراسر کشور ، در مرحلة بعد اقدام به ساماندهی چرخة کار رسیدگی به پروندة متقاضیان ،  بازنگری و اصلاح شیوة صدور مجوز وتدوین طرح درجه بندی بندی آموزشگاه های آزاد هنری و تنظیم شیوه نامه و دستورالعمل های اجرایی کرد. در این مرحله که از سال 1382 آغاز شده همچنین تلاش مضاعفی برای شناسایی مراکز موازی صدور مجوز آموزش هنری و ایجاد ارتباط و هماهنگی با این مراکز انجام شده است .
در مرحله سوم که جزییات آن در برنامه های آتی دفتر پیش بینی شده است ، عملا" زمینه برای تحقق اهداف و برنامه های راهبردی دفتر فراهم می گردد. بدین ترتیب که  بعد از شناسایی مجموعة تحت پوشش  و تدوین شیوه‌های  اجرای کار ، بستر لازم برای ارتقاء کیفیت  سطح آموزش و تحقق استاندارهای آموزشی مهیا می شود. مطابق برنامه سال 1384 ، تأکید دفتر از اجرائیات به سمت برنامه ریزی ، نظارت و ارتقا سطح کیفی آموزش ها  معطوف می شود . همچنین در این مرحله تلاش می شود تا با برپایی رویدادهای مختلف فرهنگی هنری و ایجاد تعامل بیشتر با تمامی مسئولان و فعالین  این حوزه ، هویت و منزلتی که شایسته امر مقدس آموزش هنر است حاصل شود .

این دفتر براین باور است که تحقق آرمان‌ها و اهداف والای آموزشی تنها با برنامه ریزی هدفمند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و  موجود  میسر است . از همین رو دفتر  همواره از نظرات و پیشنهادات کلیه‌ صاحبان اندیشه و فکر استقبال می‌کند و  آماده است تا در برنامه‌ریزی‌های آتی خود از این نظرات بهره گیرد. طی همین مدت نیز  برای هر یک از  برنامه های در دست اجرای این دفتر ، از مدیران مسئول آموزشگاه ها نظر سنجی شده و از پیشنهادات و نقطه نظرات ارزشمند  آنان برای بهبود و اصلاح برنامه ها استفاده گردیده است