اهم شرح وظایف گروه آزمون  :

-      سازماندهی، سمت گیری و اجرای آزمون های پایان دوره ، آموزشهای مهارتی به صورت جامع وهماهنگ درسطح کشور

-      ایجاد بستر به منظور جذب هنر آموزان و مربیان مستعد و کارآمد در آموزشگاه های آزاد هنری

-      ایجاد بستر به منظور جذب هنرجویان شایسته در هنرستان های هنرهای زیبا

اهم شرح وظایف گروه هنرستانها:

-        تربیت هنرجویان مستعد و خلاق هنری برای ترویج هنرهای ملی، بومی و آموزش صحیح و آکادمیک هنرهای مدرن منطبق با اهداف و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی با حمایت دولت

-        میسر کردن حق دسترسی عادلانه افراد به آموزش هنر

-        پرورش هنرمندان کار آمد ، نخبه و، ارزشی

اهم شرح وظایف گروه آموزشی مهارتی :

-     ایجاد بسترهای لازم برای جذب   فارغ التحصیلان به بازار کار و اشتغال  مولد در حوزه فرهنگ و هنر

-     پرورش روحیه کار آفرینی به جای پرورش روحیه کار جویی در فارغ التحصیلان آموزشهای مهارتی .

-     گسترش سریع و فراگیر شدن آموزش های مهارتی به دلیل ظرفیت بالای سازگاری روش های اجرایی و محتوای رشته های مهارتی با نیاز های ملی و منطقه ای .

اهم شرح وظایف آموزشگاههای آزاد هنری  : 

-         کمک به تربیت وآموزش هنرجویان و ضابطه مندی در فرآیند صدورمجوزها

-         ایجادارتباط مستمربا شوراهای استانی ونظارت برنحوه فعالیت آموزشگاههای آزاد

-         پی گیری شکایات رسیده و انعکاس به گروه نظارت و بازرسی به منظور برخوردبا آموزشگاههای متخلف

-         تهیه وتدوین برنامه نظام آموزشی آموزشگاههای آزاد هنری

-         برگزاری گردهمایی ها و دوسالانه های آموزشگاهها 

اهم شرح وظایف گروه نظارت و ارزیابی:

-         نظارت و ارزیابی  عملکرد مراکز آموزشی تابعه ( آموزشگاه های آزاد هنری ، مرکز آموزش های مهارتی آزاد کاردانش ، هنرستان های هنرهای زیبا)

-         اقدامات متناسب با میزان تخلف با توجه به محتویات پرونده و گزارش های واصله پس از بررسی و تایید در شوراهای ذیربط