وضعیت آموزش­های هنری در افق برنامه پنجم توسعه

سال 1394

 

1-    تدوین و تصویب سند ملی توسعه آموزش هنر کشور .

2-    برگزاری پنج جشنواره و نمایشگاه آثار هنرآموزان آموزشگاه­های آزاد هنری ، هنرستان هنرهای زیبیا ، مراکز کاردانش فرهنگ و هنر ، مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر و هنرستان­های کشور به صورت دو سالانه .

3-    برگزاری مسابقه جامع هنری در سطح مراکز آموزش هنری رسمی و ازاد به صورت سالانه .

4-    تأسیس و برگزاری المپیاد هنر کشور به منظور شناسایی استعدادهای درخشان هنری و صیانت و حمایت از ایشان .

5-    توسعه آموزشگاه­های آزاد هنری کشور با پیش بینی 400 آموزشگاه در طول برنامه .

6-    توسعه و ارتقای کیفی 40 هنرستان هنرهای زیبای کشور .

7-    افزایش مراکز کاردانش فرهنگ و هنر در مناطق غیربرخوردار با پیش بینی 100 مرکز .

8-    ایجاد حداقل یک هنرستان غیرانتفاعی فرهنگ و هنر در مراکز شهرستان­های کشور با پیش بینی 400 هنرستان .

9-    برگزاری 15 دوره بازآموزی برای مردسین و مدیران مراکز آموزش هنری در طول برنامه .

10-ایجاد 20 رشته جدید کاربردی و مهارت­آموزی در سطح مراکز کاردانش و مراکز جامع علمی- کاربردی فرهنگ و هنر در طول برنامه .

11-برخورداری کلیه رشته­های آموزش هنر رسمی از متون و کتب درسی مدون با پیش­بینی 80 کتاب جدید در کلیه رشته­ها .

12-شناسایی و ایجاد رشته­های اصیل هنری در مراکز آموزش رسمی و آزاد هنری .

13-برگزاری سالانه 32 کارگاه آموزشی در سطح مراکز استان­های کشور .

14-تدوین و انتشار یافته­ها و نتایج کارگاه­های علمی آموزشی .

15-کمک به استقرار و استفاده از نفاوری­های نوین در مراکز آموزش هنری غیردولتی با پیش­بینی 135 مرکز .

16- ساماندهی و تشکیل انجمن صنفی مراکز و مؤسسات غیردولتی آموزش هنر .

17- احداث هنرستان­های جامع هنری دخترانه و پسرانه در مراکز استان­های کشور .

18- تجهیز و استقرار فناوری­های نوین در هنرستان هنرهای زیبای کشور .

19- تعیین سرانه مطلوب فضاهای آموزشی کشور .

20- شناسایی رشته­های اصیل هنری و رشته­های مهجور و در دست فراموشی .

21- هماهنگی بین بخشی وزارتخانه­های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آمورش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری در امر آموزش هنر .