صدور مجوزها

91/11/7 الی  91/11/30

 

      

"صدور مجوز یکساله آموزشگاه های آزاد هنری "

1-    به روز رسانی اطلاعات کلی و مشخصات  آموزشگاه های استان جهت نمایش در پایگاه اطلاع رسانی  دفتر آموزش

2-    بایگانی نامه های اداری آموزشگاه ها

3-    تخصیص کد 14 رقمی  به آموزشگاه های آزاد هنری استان 10 مورد


تمدید 6 ماهه مجوز آموزشگاه های آزاد هنری


1
مهناز شایسته فر ، آموزشگاه تجسمی نقش مایه ،  نامه به بانک سپه

2 مهناز شایسته فر ؛ آموزشگاه تجسمی  نقش مایه ، نامه به اداره آب 

3 مهناز شایسته فر ، آموزشگاه تجسمی نقش مایه ، نامه به اداره برق

4 مهناز شایسته فر ، آموزشگاه تجسمی نقش مایه ، نامه به اداره گاز

5 مجید حقیقی شاد ، آموزشگاه موسیقی ملودی باران ، نامه تغییر مکان آموزشگاه

6 بزرگ لشگری ، آموزشگاه موسیقی آرشه جام جم ،  نامه جانشینی مدیر مسئول

7 بزرگ لشگری ؛ آموزشگاه موسیقی  آرشه جام جم ، نامه به اداره بیمه 

8 اصغر صمدی بهرامی ، آموزشگاه موسیقی خانه ساز مهر آیین ، نامه جانشینی مدیر مسئول

9 سیروس امان الهی ، آموزشگاه موسیقی ایران ، نامه جانشینی مدیر مسئول

10 علی مینو سپهر ، آموزشگاه موسیقی مینو سپهر ، نامه جانشینی مدیر مسئول

11 پرنیس پارسا ، آموزشگاه موسیقی هنر آوران ، نامه جانشینی مدیر مسئول

12 - ابوالقاسم ظهیرالدینی ، آموزشگاه موسیقی سیاوش ظهیرالدینی ، نامه جانشینی مدیر مسئول 

13 بهرنگ آزاده ، آموزشگاه موسیقی بهرنگ ، نامه جانشینی مدیر مسئول

14 نادیا محمودی ، آموزشگاه تجسمی انتخاب نو اندیشان ، نامه جانشینی مدیر مسئول

15 محمدرضا مازندرانی ، آموزشگاه موسیقی انتخاب نو اندیشان ، نامه جانشینی مدیر مسئول

16 دسته بندی گزارشهای عملکرد فصلی آموزشگاه های استان تهران برای بایگانی

17 تماس تلفنی با مدیران آموزشگاه ها و بازبینی پرونده ها در راستای همکاری با واحد بازرسی

18 -  به روز رسانی اطلاعات و مشخصا ت فهرست آموزشگاه های آزاد هنری استان تهران

19 صدور کد شناسایی ملی 14 رقمی برای آموزشگاه های آزاد هنری  تازه تأسیس استان تهران

20-  اصلاح کد 14 رقمی آموزشگاه هایی که ارتقا درجه می یابند و یا تغییر نشانی دارند

21 دسته بندی گزارشهای عملکرد فصلی آموزشگاه های استان تهران برای بایگانی