شیوه‌نامه صدور و تمدید مجوز آموزشگاه‌های آزاد هنری

 

ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری

مصوب جلسه 477 مورخ 21/1/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 477 مورخ 21/1/80 ، بنا به پیشنهاد شورای هنر (نامه شماره 14-23 مورخ 18/11/79 ) ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری را بدین شرح تصویب کرد:

 

فصل اول : تعریف

ماده 1 _ آموزشگاه آزاد هنری که در این مصوبه «آموزشگاه» و «یا مؤسسه آموزشی»  نامیده می‌شود به مکانی اطلاق می‌شود که به منظور تربیت و آموزش هنرجویان علاقمند به یکی از رشته‌های هنری (هنرهای تجسمی و خوشنویسی ، سرود و آهنگ‌های انقلابی ، هنرهای نمایشی ، هنرهای سنتی ) برای اشاعه فرهنگ و هنر ، بر اساس ضوابط و شئون اسلامی و با رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس می‌گردد. رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور ( ابلاغیه شماره 2014/دش مورخ 2/6/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) در کلیه سطوح و مراحل فعالیت آموزشگاه ها الزامی است.

 

تبصره 1 : هرآموزشگاه تنها در یک زمینه هنری می‌تواند فعالیت نماید.

تبصره 2 : مؤسسات چند منظوره برای آموزش‌های مختلف هنری باید برای هرکدام از زمینه‌های ‌آموزشی مجوز جداگانه اخذ کنند.

 

فصل دوم : ارکان

ارکان شامل مؤسس یا هیئت مؤسس و مدیر مسئول به شرح ذیل خواهد بود .

 

ماده 2 _ مؤسس

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با سرمایه‌گذاری و طی مراحل ذکر شده در این مصوبه اجازه تأسیس مؤسسات یا آموزشگاه‌های هنری را دریافت می‌کنند.

ماده 3 _ مؤسس یا مؤسسین باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند :

1-     تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2-  اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3-     اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4-     برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر

5-     داشتن برگه پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه ( برای آقایان )

6-     متأهل یا داشتن حداقل 30 سال سن

 

تبصره : کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید برای مجوز فعالیت آموزش‌های هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای صدور پروانه نمایند.

 

ماده 4 _ وظایف و مسئولیت های مؤسس و یا هیئت مؤسس :

1-  درخواست صدور اجازه تأسیس آموزشگاه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تحویل مدارک لازم

2-  ارائه مکان و محل مناسب که از لحاظ ایمنی ، بهداشتی ، آموزشی و تجهیزات و وسایل لازم مورد تأیید شورای فنی استان باشد.

3-     معرفی مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط برای تصویب به شورای فنی استان

تبصره: در صورت عزل ، استعفا یا فوت مدیر مسئول باید حداکثر ظرف مدت یک ماه ، مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط به شورای فنی استان معرفی شود.

ماده 5: مدیر مسئوول به پیشنهاد مؤسس و یا هیئت مؤسس و تأیید شورای فنی استان مشغول به کار می‌شود. مدیر مسئول علاوه بر دارا بودن کلیه شرابط مؤسس ( موضوع مفاد ماده 3 ضوابط ) باید واجد یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشد:

1-  داشتن تحصیلات عالی (لیسانس یا بالاتر ) در یکی از رشته‌های هنری ، حسب نوع فعالیت آموزشگاه.

2-  دارا بودن یکی از درجات 1، 2 و 3 هنری در رشته مربوط از شواری ارزشیابی هنرمندان کشور.

3-  دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران برای آموزشگاه‌های آزاد خوشنویسی و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه.

4-  دارابودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته‌های هنری حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( در استان‌های کشور ، به غیر از استان تهران ).

5-  دارا بودن صلاحیت ‌های لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدرک به تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری.

 

تبصره 1: مدیران مسئول و جانشینان آنها در آموزشگاه‌های مخصوص آقایان باید منحصرا" مرد و در آموزشگاه‌های مخصوص بانوان منحصرا" زن باشند.

تبصره: فعالیت آموزشگاه‌ها باید منحصرا" در زمینه آموزش آقایان یا بانوان باشد.

ماده 6 _ وظایف مدیر مسئول :

1-  نظارت و مراقبت در رعایت اصول و موازین اسلامی _ فرهنگی در جریان کلی کار و محیط آموزشی

2-  اجرای کلیه مقررات و بخشنامه‌های ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3-     حضور مرتب در آموزشگاه

4-  حفظ و مراقبت از دفاتر آمار ، بازرسی ، ثبت نام و سایر دفاتر مورد نیاز آموزشگاه و ارائه آن‌ها به مسؤلین و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

5-  ارسال آمار هنرجویان ثبت نام شده هردوره آموزشی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

 

تبصره: در غیاب مدیر مسؤل ، کلیه وظایف وی بر عهده جانشین وی‌ می‌باشد ، جانشین مدیر مسئول باید همان شرایط مدیر مسئول را داشته باشد.

فصل سوم : شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری

ماده 7 _ به منظور دستیابی به اهداف زیر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود:

الف رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌های آزاد هنری در سراسر کشور

ب- ایجاد هماهنگی‌های لازم در کار شوراهای رسیدگی و نظارت استان در سراسر کشور

ج رسیدگی به درخواست تجدید نظر آرای صادره از شوراهای رسیدگی و نظارت استان

ماده 8 _ اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری عبارتند از :

-        معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس شورا)

-        رییس مرکز گسترش آموزش‌های هنری

-        نماینده فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

-        کارشناس مسایل دینی با معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

-        سه نفر کارشناس مسائل هنری حسب موضوع جلسه

 

تبصره 1 : کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه‌های هنر ( دولتی- غیردولتی ) از سوی رییس شورا دعوت خواهند شد.

تبصره 2 : آرای صادره از سوی شوراهای رسیدگی و نظارت استان ظرف مدت 20 روز ، قابل اعتراض در شورای مرکزی نظارت است.

تبصره 3 : رأی شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجراست و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای آن هستند.

 

ماده 9 _ شوراهای رسیدگی و نظارت استان‌ها برای رسیدگی و نظارت عمومی بر عملکرد آموزشگاه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌شوند:

1-     مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رییس شورا

2-     رییس اداره هنری اداره کل استان

3-     کارشناس مسائل دینی با انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

4-     دو نفر کارشناس مسائل هنری حسب موضوع جلسه

تبصره : کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه‌های هنر(دولتی غیردولتی ) از سوی رییس شورا دعوت خواهند شد.

ماده 10_ مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان با رأی اکثریت اعضا قابل اجرا بوده و از طریق مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 8 مصوبات شورای رسیدگی و نظارت استان قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 11-  مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان نباید مغایر  مفاد این ضوابط و سایر مقررات جاری کشور باشد.

ماده 12 وظایف و اختیارات شورای رسیدگی و نظارت استان :

1-     بررسی و تأیید هیئت موسس ، مدیر مسئول و جانشین مدیر مسؤل

2-  نظارت بر عملکرد و برنامه‌‌های آموزش هنری آموزشگاه‌های استان بر اساس ضوابط ابلاغی

3-     تصویب نام آموزشگاه

4-  اتخاذ تصمیم نسبت به صدور یا لغو اجازه تأسیس آموزشگاه بر اساس ضوابط تعیین شده

تبصره : صدور مجوز فعالیت آموزشگاه‌های آزاد سرود و آهنگ‌های انقلابی پس از اعلام شوراهای رسیدگی و نظارت استان و تأیید شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری انجام خواهد شد.

فصل چهارم : نظارت

ماده 13 شوراهای رسیدگی و نظارت استانی ، بر فعالیت‌های آموزشگاه‌های استان نظارت خواهند داشت.

 

 

فصل پنجم : تخلفات

ماده 14 : اقدامات زیر متناسب با میزان تخلف با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های واصله پس از بررسی و تأیید و تصویب شورای فنی استان توسط ادارات کل اعمال و سوابق در پرونده درج و بایگانی خواهد شد:

1-     تذکرشفاهی

2-     تذکر کتبی

3-     اخطار کتبی

4-     توبیخ کتبی

5-     تعطیل موقت آموزشگاه از 3 ماه تا یک سال

6-     برکنار ساختن موقت یا دائم مدیر مسئول

7-  لغو اجازه تأسیس و تعطیل دائم آموزشگاه و در صورت لزوم معرفی متخلف به مراجع ذیصلاح

 

ماده 15 _ مواردی که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد کرد:

1-  تخلفات اخلاقی چون رواج بی‌بندوباری ، ترویج فرهنگ مبتذل از طریق آثار مبتذل و ...

2-  انتقال یا واگذاری آموزشگاه به غیر یا تغییر اعضای هیئت مؤسس بدون موافقت شورای فنی استان

3-     بکارگیری کسانی که رد صلاحیت شده‌اند

4-     انجام تخلفات مالی با تأیید شورای فنی استان و شورای مرکزی

5-     تشکیل کلاس‌های مختلط

تبصره : تشکیل کلاس‌های مختلط در برخی از زمینه‌ها نیازمند داشتن اجازه رسمی از شورای مرکزی یا فنی استان است.

6-     تشکیل هر نوع کلاس به جز آنچه در متن اجازه‌نامه‌ تأسیس قید شده است .

تبصره : شورای فنی استان می‌تواند در مورد برخی از تخلفات فوق‌الذکر به مؤسس یا هیئت مؤسس اخطار و در صورت عدم توجه مطابق بند 7 ماده 14 اقدام نماید.

7-     عدم رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور ، با تأیید شورای مرکزی یا فنی استان.

 

فصل ششم : مقررات عمومی

ماده 16 آموزشگاه باید از مکان و ساختمان مناسب برخوردار بوده و نباید فعالیت آن مخل آسایش عمومی باشد.

ماده 17 اجاره تأسیس آموزشگاه ‌هایی که حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ صدور ، دایر نشده و یا فعالیت خود را کتبا" به اطلاع اداره کل ارشاد نرسانده باشند لغو خواهد شد.

ماده 18 اجازه تأسیس آموزشگاه و یا عضویت در هیئت مؤسس قابل واگذاری یا انتقال به غیر نیست.

ماده 19 در صورت فوت یا استعفا یا اعلام عدم صلاحیت هریک از اعضای هیئت مؤسس ، آموزشگاه تا پایان دوره و حداکثر تا یک سال با مسئولیت کامل مدیر مسئول به کار خود ادامه خواهد داد . تقاضای ترمیم هیئت مؤسس از سوی باقیمانده اعضا بلامانع است.

تبصره : در صورتی که عضو مؤسس یک نفر باشد مجوز با معرفی کلیه وراث وی ، به نام یک نفر واجد شرایط در ماده 3 این ضوابط صادر خواهد شد.

ماده 20 : برای ثبت نام هنرجویان کمتر از 18 سال در آموزشگاه‌های آزاد موافقت کتبی ولی الزامی است.

ماده 21 : بایستی کلیه کارکنان آموزشگاه‌های مخصوص بانوان به استثنای کادر نگهبانی ، زن و کلیه کارکنان آموزشگاه‌های مخصوص آقایان مرد باشند.

ماده 22 : اوراق و آگهی‌های تبلیغاتی باید با رعایت دقیق متن مجوز و منحصرا" با قید نام مصوب مندرج در مجوز تنظیم گردد.

ماده 23 : آموزشگاه‌ها موظفند دفتر آمار ، ثبت نام و بازرسی مورد نیاز خود را تهیه و توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره‌گذاری و پلمپ کنند.

ماده 24 : با تصویب این ضوابط کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قبلی مربوط به آموزشگاه‌های آزاد هنری لغو می‌شود.

ماده 25 : پس از ابلاغ این ضوابط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کلیه آموزشگاه‌های هنری موظفند که حداکثر ظرف مدت یک سال بر طبق ضوابط و مقررات آن اقدام به اخذ اجازه نامه تأسیس نمایند. در غیر این‌صورت امتیاز تأسیس آموزشگاه لغو خواهد شد.

ضوابط فوق در 25 ماده و 15 تبصره در جلسه 477 مورخ 21/1/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.