• تماس با ما

 


مدیرکل  

  دکترمحمد اله یاری فومنی

 مدیرکل دفترآموزش وتوسعه فعالیت های فرهنگی وهنری  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 

 اسامی

نشانی :خیابان حافظ - خیابان استاد شهریار- جنب تالاروحدت -معاونت امور هنری -دفترآموزش وتوسعه فعالیتهای فرهنگی وهنری

تلفن مدیریت :66747421- 66747422

  تلفن جهت تماس با  واحدهای  دفتر آموزش   :     5-66705101

پست الکترونیک :amoozeshehonar@farhanghmail.ir

ارسال انتقادات وپیشنهادات ازطریق پیامک :30006715