به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • تماس با ما

 


مدیرکل  

  دکترمحمد اله یاری فومنی

 مدیرکل دفترآموزش وتوسعه فعالیت های فرهنگی وهنری  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 

 
تماس