به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 


در راستای نظام نامه تفویض اختیار آموزش های مهارتی، مفاد بند 14ماده 4  و بند 7 ماده 6 ( ابلاغی شماره 7338/92 مورخ 29/5/92) پیرامون نحوه تعیین شهریه مراکز مجری آموزش های مهارتی در سال تحصیلی 93-92 مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد./251025

1-  میزان شهریه ای که در هر سال تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش (سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده) در راستای قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی برای مدارس و آموزشگاه های آزاد غیر دولتی تعیین می شود، ملاک حداکثر سقف میزان شهریه دریافتی توسط مراکز مهارت آموزی است.

تبصره: با عنایت به این که میزان شهریه این بخش آخرین بار در سال 1388 تعیین شده و تا کنون تغییری نکرده است و در حال حاضر تناسبی بین شهریه و خدمات آموزشی مراکز مجری وجود ندارد بنابراین لحاظ این موضوع با احتساب میزان رشد سنواتی شهریه تعیین شده توسط آموزش و پرورش در سال های 89، 90، 91 مبنای کارشناسی برای تعیین شهریه سال تحصیلی 93-92 قرار گیرد. در هر صورت مبلغ شهریه تعیین شده نباید از سقف تعیین شده توسط آموزش و پرورش تجاوز نماید.

2-  ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با عنایت به مراتب فوق الذکر و ابلاغیه شماره 45166 مورخ 9/3/1392 سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش (تصویر پیوست) و نیز مطابق با نظام نامه تفویض اختیار آموزش های مهارتی نسبت به بررسی و تعیین میزان شهریه آموزش های مهارتی (نظری و عملی) که در برگیرنده هزینه دوره آموزشی و نیز هزینه برگزاری آزمون و صدور گواهینامه خواهد بود، از طریق اخذ نظریات پیشنهادی مراکز مهارت آموزی استان و طرح و تصویب در کمیته اجرایی آموزش های مهارتی استان  اقدام لازم را معمول نمایند.

واحد درسی

مبلغ به ریال

نظری (تئوری)

 

عملی (کارگاهی)

 

تبصره : میزان هزینه برگزاری دوره های آموزشی از حیث خدمات و امکانات و فضای آموزشی برای  تعیین شهریه حسب شرایط و موقعیت های هر استان متفاوت خواهد بود.

3-  شهریه تعیین شده به تفکیک آموزش نظری و آموزش عملی (مطابق جدول زیر) حداکثر تا پایان شهریور ماه به مراکز مهارت آموزی برای اجرا ابلاغ گردد.

 

 


4-  میزان هزینه برگزاری آزمون پایان دوره مهارت به صورت جامع (نظری و عملی) معادل10 درصد کل شهریه می باشد که هنگام ثبت نام مهارت آموزان در آزمون توسط مرکز مجری آموزش های مهارتی از محل شهریه دریافتی تامین و برای اجرای آزمون در اختیار موسسه مجری آزمون که توسط دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری تعیین می گردد، قرار می گیرد. این هزینه مشتمل بر هزینه های چاپ پرسشنامه، پاسخنامه، گواهینامه، و حق الزحمه طراحان سوال، مراقبان، ناظران و آزمونگران عملی، پذیرائی، اسکان ناظران، محل برگزاری و ... می باشد.

5-  میزان هزینه های تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق آگهی ها و اعلامیه ها و همچنین هزینه های راه اندازی و نگهداری سامانه ثبت نام فراگیران دوره های مهارتی معادل 5% کل شهریه فراگیران می باشد که در زمان ثبت نام توسط مرکز مجری از محل شهریه دریافتی تامین و برای اجرا در اختیار موسسه واجد صلاحیت که اجرای خدمات مذکور را به عهده دارد قرار می گیرد.

6-  میزان هزینه های مکان آموزشی و هزینه های جانبی آن نظیر آب، برق، گاز و تلفن، ملزومات و مواد مصرفی آموزشی و حق الزحمه اساتید، مربیان و عوامل اجرایی، اداری و خدماتی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سایر هزینه های مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی که معادل 85% کل شهریه مهارت می باشد که در زمان ثبت نام فراگیر به مرکز مجری آموزش های مهارتی پرداخت می نماید.

7-  مراکز مجری آموزش های مهارتی موظفند شهریه ابلاغی را به همراه رئوس کلیه مهارت های آموزشی در تابلو اعلانات محل آموزش فراگیران که امر ثبت نام در آن انجام می پذیرد نصب نمایند و مسئولیت ثبت نام فراگیران با مدیر مرکز مهارت آموزی است.

8-  ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از طریق سامانه (سایت) و سایر روشهای ممکن اطلاع رسانی مناسب را در خصوص شهریه تعیین شده به انجام رساند.

9-  یک نسخه از صورتجلسه شهریه تعیین شده مصوب کمیته اجرایی استان به انضمام نظریات پیشنهادی مراکز مجری به دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری منعکس گردد.

10-                     ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مسئولیت نظارت بر رعایت و اجرای این ابلاغیه و شهریه تعیین شده در مراکز مجری مهرات آموزی استان را بر عهده خواهد داشت.