یکشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۷
اذان صبح : ۰۵ : ۱۴ : ۱۰
طلوع خورشید : ۰۶ : ۴۲ : ۴۹
اذان ظهر : ۱۱ : ۴۹ : ۲۹
غروب خورشید : ۱۶ : ۵۵ : ۴۸
اذان مغرب : ۱۷ : ۱۴ : ۱۳
salim-moazenzadeh.swf 05 : 14- 11 : 49- 17 : 14

  • آرشیو اخبار

نوع اخبار
آموزشی
فرهنگی
هنری

بایگانی اخبار در سال 1397

آبان(4)
مهر(8)
شهریور(8)
مرداد(11)
تیر(7)
خرداد(9)
اردیبهشت(17)

بایگانی اخبار در سال 1396

دی(2)
آذر(1)
مهر(1)
شهریور(2)
مرداد(3)
اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار در سال 1395

اسفند(2)
بهمن(2)
دی(2)
آذر(1)
مهر(3)
شهریور(4)
مرداد(4)
تیر(5)
خرداد(2)
اردیبهشت(3)

بایگانی اخبار در سال 1394

بهمن(4)
دی(3)
مهر(2)
شهریور(2)
مرداد(2)
تیر(2)

بایگانی اخبار در سال 1393

اسفند(1)
بهمن(6)
دی(2)
آبان(2)
مهر(2)
شهریور(7)
مرداد(2)
تیر(3)
خرداد(2)
اردیبهشت(2)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1392

اسفند(3)
بهمن(2)
دی(2)
آذر(3)
آبان(2)
مهر(12)
شهریور(18)
مرداد(8)
تیر(13)
خرداد(14)
اردیبهشت(19)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1391

اسفند(36)
بهمن(11)
دی(14)
آذر(23)
آبان(46)
مهر(20)
شهریور(16)
مرداد(33)
تیر(35)
خرداد(57)
اردیبهشت(35)
فروردین(8)

بایگانی اخبار در سال 1390

اسفند(14)
بهمن(26)
دی(7)
آذر(12)
آبان(14)
مهر(8)
شهریور(9)
مرداد(19)
تیر(6)
خرداد(13)
اردیبهشت(9)
فروردین(8)

بایگانی اخبار در سال 1389

اسفند(5)
بهمن(5)
دی(6)