به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • اخبار

منابع اصلی درسی آزمون جامع مراکزمهارت آموزی استانها

فهرست این کتب جزء منابع اصلی جهت سوالات آزمون می باشد که بر اساس سرفصل های دروس استانداردهای مهارتی که در مراکز تدریس می شود نگاشته شده است.  

منابع اصلی :

فهرست این کتب جزء منابع اصلی جهت سوالات آزمون می باشد که بر اساس سرفصل های دروس استانداردهای مهارتی که در مراکز تدریس می شود نگاشته شده است.

ردیف

عنوان استاندارد

فهرست منابع

    1      

طراحی عمومی

- طراحی عمومی تألیف ناهید رجایی انتشارات حاشیه بادران 6410688-0311 و 6410743 0311

- طراحی 1 و 2 رشته­های فنی و حرفه­ای آموزش و پرورش

 

    2      

طراحی چهره

- طراحی 1 و 2 رشته­های فنی و حرفه­ای آموزش و پرورش

 

    3      

نقاشی چهره

- طراحی 1 و 2 رشته­های فنی و حرفه­ای آموزش و پرورش

    4      

طراحی گرافیکی سیاه و سفید

- طراحی گرافیک سیاه و سفید - مهندس محمدرضا افروز و مهران فغانی انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

- مبانی هنرهای تجسمی رشته­های فنی و حرفه­ای آموزش و پرورش

    5      

طراحی گرافیکی رنگی

- طراحی گرافیکی رنگی مهندس محمدرضا افروز و مهران فغانی انتشارات معین پرداز 3211824-0111 و 4125-0111

  - طراحی گرافیکی رنگی ابوالفضل زارع مهرجردی انتشارات حاشیه بادران 6410688-0311 و 6410743 0311

- مبانی هنرهای تجسمی رشته­های فنی و حرفه­ای آموزش و پرورش

    6      

گرافیک رایانه­ای

- گرافیک رایانه مهندس سید حسین محمودی مهندس محمدرضا افروز  - انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

    7      

تایپ رایانه

- تایپ رایانه ای مهندس حسین محمودی- مهرنوش مقدری انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

    8      

کاربر رایانه

- کاربر رایانه مهندس حسین محمودی- مهرنوش مقدری انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

    9      

کتاب و صفحه­آرایی رایانه­ای

- کتاب و صفحه آرایی رایانه ای – تألیف ابوالفضل زارع مهرجردی انتشارات حاشیه بادران 6410688-0311 و 6410743 0311  

   10     

عکاسی دیجیتال

- عکاسی دیجیتال فرشید ذوالفقاری مرکز پخش تصویرسازان  مرکز پخش جمال هنر 88820026-021 و 88840416

   11      

رتوش و ترمیم عکس رایانه­ای

- رتوش و ترمیم رایانه­ای عکس فریدون حبیبی رضایی و فرشید ذوالفقاری مرکز پخش تصویرسازان مرکز پخش جمال هنر 88820026-021 و 88840416

   12     

تصویربرداری

- تصویربرداری فرشید ذوالفقاری مرکز پخش تصویرسازان مرکز پخش جمال هنر 88820026-021 و 88840416

   13     

تدوین و میکس رایانه­ای

- تدوین و میکس رایانه ای – فرشید ذوالفقاری – مرکز پخش تصویرسازان – مرکز پخش جمال هنر 88820026-021 و 88840416

   14     

عکاسی سیاه و سفید

- عکاسی 1-کد 15/358 گروه تحصیلی هنر - آموزش و پرورش

   15     

عکاسی رنگی

- عکاسی 2-کد 8/471 گروه تحصیلی هنر آموزش و پرورش 

   16     

عکاسی آتلیه­ای

- عکاسی 1-کد 15/358 گروه تحصیلی هنر - آموزش و پرورش

- عکاسی 2-کد 8/471 گروه تحصیلی هنر آموزش و پرورش

   17     

رایانه کار مقدماتی

- رایانه کار مقدماتی – جلد اول – تالیف مهندس محمدرضا افروز انتشارات معین پرداز 3211824-0111 و 4125-0111  

- رایانه کار مقدماتی – جلد دوم – تالیف مهندس محمدرضا افروز انتشارات معین پرداز 

3211824-0111 و 4125-0111


.

ردیف

عنوان استاندارد

فهرست منابع

   18     

رایانه کار پیشرفته

- رایانه کار پیشرفته –مهندس محمدرضا افروز انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

 

   19     

طراحی امور گرافیکی با رایانه

- طراح امور گرافیکی با رایانه مهندس محمدرضا افروز انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

   20     

کاربر Flash

- کاربر Flash مهندس محمدرضا افروز- مسعود مقدری-  انتشارات معین پرداز 3211824-0111 و 4125-0111

   21     

کاربر میکس صدا و تصویر

- میکس رایانه­ای – محمدرضا محمدی ، عفت قاسمی و غلامرضا مینایی - انتشارات پیام کوثر

کاربر میکس صدا و تصویر مهندس محمدرضا افروز - انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

   22     

کاربر Director

- کاربر Director – محمدرضا محمدی و عفت قاسمی - انتشارات پیام کوثر

کاربر دایرکتور مهندس محمدرضا افروز-  انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

   23     

طراح صفحات وب (مقدماتی)

- طراحی صفحات وب مقدماتی- مهندس محمدرضا افروز- انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

   24     

طراح صفحات وب (پیشرفته)

- طراحی صفحات وب پیشرفته مهندس محمدرضا افروز- مهندس سید مهدی میرزاپور - انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

   25     

کاربر Freehand

- کاربر Freehand مهندس محمدرضا افروز-  مهندس حسین ذبیحی - انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

- کاربر Freehand – موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

   26     

کاربر Corel draw

- کاربر Corel Draw مهندس محمدرضا افروز- مهندس حسین ذبیحی -  انتشارات معین پرداز  3211824-0111 و 4125-0111

- کاربر Corel Draw محمد عباسی انتشارات دیباگران

   27     

آواز جهانی

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر  ایوزمحمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب  - انتشارات چنگ 88832745- 88766433

   28     

نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر  ایوزمحمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب  - انتشارات چنگ 88832745- 88766433

   29     

سرایش و تربیت شنوایی

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر  ایوزمحمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب  - انتشارات چنگ 88832745- 88766433

   30     

هماهنگی عمومی موسیقی

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر  ایوزمحمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب  - انتشارات چنگ 88832745- 88766433

   31     

آواز گروهی

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر  ایوزمحمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب  - انتشارات چنگ 88832745- 88766433

   32     

نوازندگی ساز سه­تار (عمومی)

- دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب اول و دوم – تألیف موسی معروفی – نصرا... زرین پنجه به کوشش روح ا... خالقی.

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر  ایوزمحمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب  - انتشارات چنگ 88832745- 88766433

  33     

آواز ایرانی

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم – سحر ایوزمحمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب – انتشارات چنگ 88766433- 88832745

 

 

ردیف

عنوان استاندارد

فهرست منابع

   34     

نوازندگی ساز ایرانی

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر ایوز محمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب انتشارات چنگ 88766433- 88832745

   35     

هم­نوازی ساز ایرانی

تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر ایوز محمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب انتشارات چنگ 88766433- 88832745

   36     

نوازندگی ساز جهانی

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر ایوزمحمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب انتشارات چنگ88766433- 88832745

  37     

هم­نوازی ساز جهانی

- تئوری موسیقی کاربردی جلد اول و دوم سحر ایوزمحمدی زیر نظر استاد کمال پورتراب انتشارات چنگ88832745-88766433

   38     

 برنامه­ریزی امور خانواده

- برنامه ریزی امور خانواده گروه مؤلفین انتشارات حاشیه بادران 6410688-0311 و 6410743 0311

   39     

هنر در خانه

- هنر در خانه گروه مؤلفین انتشارات حاشیه بادران 6410688-0311 و 6410743 0311

   40     

مهارت­های سالم زیستن (مقدماتی)

- مهارت های سالم زیستن مقدماتی گروه مؤلفین انتشارات حاشیه بادران 6410688-0311 و 6410743 0311

   41     

مهارت­های سالم زیستن (پیشرفته)

- مهارتهای سالم زیستن پیشرفته گروه مؤلفین انتشارات حاشیه بادران 6410688-0311 و 6410743 0311

 

 

روابط عمومی وامور جشنواره های دفتر آموزش وتوسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۳:۱۵
  • نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500