آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1390

عنوانتاریخ انتشار
شرایط ونحوه ثبت نام آزمون ادواری استاندارهای مهارتی کاردانش ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
شرایط ونحوه ثبت نام آزمون ورودی هنرستان های هنرهای زیبا وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
آینده هنر کشور وابسته به آموزش هنر در هنرستان های هنرهای زیباست ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
نشست مدیرکل آموزش و توسعه فعالیت های هنری با مدیرمسئولان آموزش استان قم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
همایش تخصصی مدیران مراکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر سراسرکشور شنبه31 اردیبهشت در تهران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
آزمون عملی متقاضیان کارت صلاحیت تدریس اعلام شد. ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
گیلان میزبان جشنواره آثار و تولیدات آموزشگاه های آزاد هنری کشور ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
همه متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد هنری تا تاریخ 18/2/90 فرصت دارند فرم اطلاعات خود را تکمیل نمایند. ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
نشست مدیرکل آموزش و توسعه فعالیت های هنری با مدیرمسئولان آموزش استان گیلان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰