آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1392

عنوانتاریخ انتشار
کسب رتبه اول هنرستان های دخترانه استان اصفهان توسط هنرستان هنرهای زیبای دختران اصفهان در سال تحصیلی92-93 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
مدیران مسئول آموزشگاههای آزاد هنری تا پایان تیرماه فرصت دارند تا با تحویل اظهار نامه مالیاتی ، از معافیت مالیاتی بهره مند شوند ۱۵ تیر ۱۳۹۲
آزمون ورودی هنرستان های هنرهای زیبا ی سراسر کشور دوشنبه 17 تیرماه جاری برگزار می شود. ۱۵ تیر ۱۳۹۲
نخستین آزمون جامع مهارتی ( هماهنگ ) ازساعت 8 صبح امروز 14 تیرماه به طور همزمان در سراسر کشور درحال برگزاری می باشد ۱۴ تیر ۱۳۹۲
نخستین آزمون جامع مهارتی ( هماهنگ ) صبح جمعه 14 تیرماه جای به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. ۱۳ تیر ۱۳۹۲
تفاوت آزمون مهارتی امسال هماهنگ سازی است ۱۳ تیر ۱۳۹۲
جلسه توجیهی ناظران اعزامی آزمون جامع ( هماهنگ ) و آزمون هنرستان های هنرهای زیبا برگزار شد. ۱۱ تیر ۱۳۹۲
مدیران کل محترم فرهنگ وارشاداسلامی استانها ۹ تیر ۱۳۹۲
برگزاری نمایشگاه آثار مبانی هنرجویان رشته هنرهای تجسمی هنرستان در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان ۹ تیر ۱۳۹۲
گزارشی از فعالیت در گروه آزمون دفتر آموزش وتوسعه فعالیت های فرهنگی وهنری در خصوص برگزاری آزمون جامع هماهنگ در سراسر کشور ۹ تیر ۱۳۹۲
جلسه نحوه برگزاری آزمون جامع آموزش های مهارتی فرهنگی و هنری دربطورهماهنگ درتهران ۶ تیر ۱۳۹۲
قابل توجه مدیران آموزش ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ۵ تیر ۱۳۹۲
بازگشایی مجدد هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز و برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی 93-92 با حضور هنرمندان ومدیران فرهنگی وهنری کشور. ۴ تیر ۱۳۹۲